Naše poslání a cíle

Poslání

Posláním Domova důchodců Tmavý Důl je poskytování pobytových služeb osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

Cílová skupina

(dle registrace č. 9593192- mladší senioři: 65-80 let, starší senioři: nad 80 let)

- osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby,

- snížení věkové hranice je možné pouze ve výjimečné situaci, kdy se jedná o přijetí dvou členů rodiny, z nichž mladší nesplňuje věkovou hranici (např. otec se synem, matka se synem apod.). V tomto případě je věková hranice mladšího z žadatelů snížena na 55 let.

Územní vymezení okruhu osob - s bydlištěm v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královehradecký kraj.

Cíle

- Udržení nebo zlepšení kvality života klientů, poskytování kvalitních služeb kvalifikovaným a vzdělaným personálem, podpora nekonfliktního soužití mezi klienty a zajištění jejich bezpečnosti.

Principy

- Dodržování práv klientů, zachování jejich důstojnosti, respektování soukromí, možnost individuální volby dle potřeb klientů a podpora kontaktu s rodinou.