Poskytované služby

Domov pro seniory

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby (dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění)

Garantovaná nabídka DS

Garantovaná nabídka DZR

Ceník úhrady za ubytování a stravu

Domov se zvláštním režimem DZR

Služba je určena osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Přihláška pro zájemce o některou z našich služeb

Vyjádření lékaře