Poskytované služby

Žádost s Vyjádřením lékaře je možné zaslat poštou na adresu zařízení či oskenované na e-mail sociálních pracovnic. Pro osobní schůzku (podání žádosti, poradenství apod.) je nutné se předem telefonicky domluvit na čísle 499 859 005 nebo 499 859 005 v pracovních dnech od 6:00 - 11:00 a od 11:30 - 14:30. 

Domov pro seniory

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby (dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění)

Garantovaná nabídka DS

Garantovaná nabídka DZR

Ceník úhrady za ubytování a stravu

Domov se zvláštním režimem DZR

Služba je určena osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Žádost o poskytování sociální služby 

Vyjádření lékaře