Vnitřní oznamovací systém


Veřejný zadavatel zřídil v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vnitřní oznamovací systém, do kterého lze učinit podání v souladu s citovaným zákonem. Toto podání se činní prostřednictvím e-mailu prosetrovatel@ddtmavydul.cz .

Ohledně detailních informací si dovolujeme odkázat na stránky Ministerstva spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/ , kde je vše velmi podrobně.

Příslušnou osobou je u veřejného zadavatele, prosetrovatel@ddtmavydul.cz , tel.: 601 369 967.

Povinný subjekt pak sděluje, že vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.